B100 (paliwa) – oznaczenie paliwa, które zostało wyprodukowane w 100% na bazie biokomponentu.