Biokomponent – dodatek służący do produkcji biopaliw, pochodzący z przetwórstwa biomasy, np. roślin oleistych, czy kukurydzy.