CDU/VDU (instalacja) – podstawowy układ instalacji służący do przerobu ropy naftowej, składający się z instalacji destylacji atmosferycznej (CDU, z ang. Crude Distillation Unit) i instalacji destylacji próżniowej VDU (Vacuum Distillation Unit).