Decoupling
zasada decouplingu oznacza - w przypadku ochrony środowiska - mniejszy przyrost ilości emitowanych zanieczyszczeń w stosunku do przyrostu wielkości przerobu ropy naftowej (zasada nieproporcjonalności).