Estry metylowe kwasów tłuszczowych (z ang. Fatty Acid Methyl Ester) - biokomponent służący do produkcji paliw i biopaliw do zasilania samochodów z silnikami wysokoprężnymi.  Estry metylowe kwasów tłuszczowych produkuje się w reakcji transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem przy obecności katalizatora