Gacz parafinowy – półprodukt, który powstaje w procesie przerobu ropy naftowej. Służy do produkcji wosków.