HDS
(z ang. Hydrodesuplhurisation Diesel Unit) - instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych.