HGU (z ang. Hydrogen Generation Unit) – instalacja do produkcji wodoru