maj 2008
Tytuł Produkt Roku dla paliw Dynamic przyznany przez Polską Izbę Paliw Płynnych podczas Międzynarodowych Targów Stacja Paliw

listopad 2008
Tytuł Top Produkt Pomorza 2008 dla benzyny LOTOS Dynamic 98 przyznany przez czytelników gazety „Polska Dziennik Bałtycki”

Medal Europejski dla paliwa LOTOS Dynamic w XVII edycji konkursu organizowanego przez Business Centre Club.