Pliki do pobrania

Lista plików rodzaj pliku Link do pobrania
Raport Roczny 2008 PDF Pobierz
     
Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2008 PDF Pobierz
     
Opinia i raport niezależnego bieglego rewidenta PDF Pobierz

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe
   
1 kwartał 2008 PDF Pobierz
2 kwartał 2008 PDF Pobierz
3 kwartał 2008 PDF Pobierz
4 kwartał 2008 PDF Pobierz

Miesięczne podsumowania notowań giełdowych w 2008 roku
   
Podsumowanie notowań - styczeń 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - luty 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - marzec 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - kwiecień 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - maj 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - czerwiec 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - lipiec 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - sierpień 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - wrzesień 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - październik 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - listopad 2008 PDF Pobierz
Podsumowanie notowań - grudzień 2008 PDF Pobierz

Archiwalne raporty roczne
   
Raport Roczny 2006 PDF Pobierz
Raport Roczny 2007 PDF Pobierz

Strategia do roku 2012
   
Strategia do roku 2012 - aktualizacja PDF Pobierz

Suplement DANE
   
Dane do porównań 2006-2008 EXCEL Pobierz

Do przeglądania plików PDF wymagane jest zainstalowanie darmowej przeglądarki Adobe Acrobat Reader.

Pobierz Adobe Acrobat Reader

pobierz Adobe Reader