Schemat Grupy Kapitałowej LOTOS

1) Skarb Państwa–5%, akcje pracownicze – 14,96%

2) Partner Holding Management Sp. z o.o. – 0,29%

3) Skarb Państwa – 5%, akcje pracownicze –14,99%

4) inni akcjonariusze –16,5 %

5) Skarb Państwa – 30,32%, akcje pracownicze – 0,68%

6) Stablewood Power Venture sLtd. – 41,43%, Przedsiębiorstwo Technik Specjalnych „Hydromex” Sp. z o.o .– 11,96%

7) UAB Meditus – 58%