Sprzedaż ogółem Grupy Kapitałowej (w mln ton)

Pozostałe: Ciężki olej opałowy, paliwo bunkrowe, oleje smarowe, gazy płynne, asfalty.