Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS na dzień 31 grudnia 2007 roku