Emisja pyłu w odniesieniu do ilości przetworzonej ropy naftowej w Grupie LOTOS (2006=100%)