Sprzedaż asfaltów modyfikowanych MODBIT (tys. ton)