Średnie miesięczne notowania ropy naftowej w 2008 roku