24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych