34. Majątek socjalny oraz zobowiązania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych