4. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego