25. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych