49. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi Skarbu Państwa