9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych